1-Elektrisch

Totaal: 154500W
L1: 57800W
L2: 47800W
L3: 48900W
Elektrisch
Totaal Actief Vermogen [kW]
Actief Vermogen per lijn [W]
Dagelijks verbruik [kWh]
Kring F0: 5842W
Keuken: 61381W