Totaal
48600W
L1
18600W
L2
L3
16600W
13400W
Elektrisch
Totaal Actief Vermogen [kW]
Actief Vermogen per lijn [W]
Kwartuur [kW]
Verbruik vandaag
390kWh
Dagelijks verbruik [kWh]